San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán
AVANCE ZAFRA - 2024
2024-05-23

Caña molida bruta

Azúcar físico total producido

Días de zafra

4

Ingenios Moliendo

2

CAMPAÑA DE ALCOHOL - 2024
2024-05-23

Alcohol total producido

Ingenios destilando

Días de campaña

AVANCE ZAFRA 2024
2024-05-23

Caña molida bruta

645.609 [Tn]

Azúcar físico total producido

30.009 [Tn]

Días de zafra

30

Ingenios Moliendo

11

CAMPAÑA DE ALCOHOL 2024
2024-05-23

Alcohol total producido

10.516.035 [L]

Ingenios destilando

4

Días de campaña

19