San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán
ZAFRA 2023
2023-09-29

Caña molida bruta

11.946.915 [Tn]

Azúcar físico total producido

826.467 [Tn]

Días de zafra

145

Ingenios moliendo

14

CAMPAÑA DE ALCOHOL
2023-09-29

Alcohol total producido

169.618.298 [L]

Ingenios destilando

7